• Users Online: 1653
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Mild therapeutic hypothermia protects against cerebral ischemia/reperfusion injury by inhibiting miR-15b expression in rats

Liu Xiangrong, Wu Di, Wen Shaohong, Zhao Shunying, Xia Ao, Li Fang, Ji Xunming

Year : 2017| Volume: 3| Issue : 4 | Page no: 219-226

   This article has been cited by
 
1 Circ_0000811 acts as a miR-15b sponge and inhibits Prkar2a-mediated JAK2/STAT1 pathway to attenuate cerebral ischemic vertigo
Rui Huang, Weishuai Li, Dong Han, Yan Gao, Dongming Zheng, Guorong Bi
Cell Death Discovery. 2022; 8(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Neuroprotective Effects of Early Hypothermia Induced by Phenothiazines and DHC in Ischemic Stroke
Yun Han,Xiao-kun Geng,Hangil Lee,Fengwu Li,Yuchuan Ding,Shao-Hsuan Kao
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Hypothermic neuroprotection against acute ischemic stroke: The 2019 update
Longfei Wu,Di Wu,Tuo Yang,Jin Xu,Jian Chen,Luling Wang,Shuaili Xu,Wenbo Zhao,Chuanjie Wu,Xunming Ji
Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 2020; 40(3): 461
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Inhibition of miR-19a protects neurons against ischemic stroke through modulating glucose metabolism and neuronal apoptosis
Xiao-Li Ge,Jin-Li Wang,Xin Liu,Jia Zhang,Chang Liu,Li Guo
Cellular & Molecular Biology Letters. 2019; 24(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Artificial Hibernation by Phenothiazines: A Potential Neuroprotective Therapy Against Cerebral Inflammation in Stroke
Longfei Guan,Sichao Guo,James Yip,Kenneth B. Elkin,Fengwu Li,Changya Peng,Xiaokun Geng,Yuchuan Ding
Current Neurovascular Research. 2019; 16(3): 232
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Inducing Brain Cooling Without Core Temperature Reduction in Pigs Using a Novel Nasopharyngeal Method: An Effectiveness and Safety Study
Bernardo Lembo Conde de Paiva,Edson Bor-Seng-Shu,Eliezer Silva,Ícaro Barros Miranda Barreto,Marcelo de Lima Oliveira,Raphael Einsfeld Simões Ferreira,Alexandre Biasi Cavalcanti,Manoel Jacobsen Teixeira
Neurocritical Care. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Inflammatory cytokines are involved in dihydrocapsaicin (DHC) and regional cooling infusion (RCI)-induced neuroprotection in ischemic rat
Di Wu,Xinglong Zhi,Yunxia Duan,Mo Zhang,Hong An,Wenjing Wei,Kai Dong,Ying Zhang,Jingfei Shi,Xiaoduo He,Jun Zhang,Chuanjie Wu,Ran Meng,Yuchuan Ding,Xunming Ji
Brain Research. 2019; 1710: 173
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article