• Users Online: 1654
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

Cerebral circulation improves with indirect bypass surgery combined with gene therapy

Shear Alex, Nishihiro Shingo, Hishikawa Tomohito, Hiramatsu Masafumi, Sugiu Kenji, Yasuhara Takao, Date Isao

Year : 2019| Volume: 5| Issue : 3 | Page no: 119-123

   This article has been cited by
 
1 Ultrasonic hemodynamic changes of superficial temporal artery graft in different angiogenesis outcomes of Moyamoya disease patients treated with combined revascularization surgery
Siyuan Chen, Baoping Wang, Yunyu Wen, Zhibin Wang, Tinghan Long, Junda Chen, Guozhong Zhang, Mingzhou Li, Shichao Zhang, Jun Pan, Wenfeng Feng, Songtao Qi, Gang Wang
Frontiers in Neurology. 2023; 14
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Natural course and risk factors of moyamoya disease with unruptured intracranial aneurysm
Ri-Miao Yang, Fang-Bin Hao, Bo Zhao, Qian Zhang, Dan Yu, Zheng-Xing Zou, Gan Gao, Qing-Bao Guo, Xu-Xuan Shen, He-Guan Fu, Si-Meng Liu, Min-Jie Wang, Jing-Jie Li, Cong Han
Frontiers in Neurology. 2023; 14
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Outcomes after superficial temporal artery–middle cerebral artery anastomosis combined with multiple burr hole surgery and dural inversion synangiosis for moyamoya disease in adults
Dongxiao Xu, Bingjie Zheng, Qiaowei Wu, Jinbiao Yao, Tatiana Ilyasova, Aferin Beilerli, Huaizhang Shi
Frontiers in Surgery. 2022; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 VEGF loaded nanofiber membranes inhibit chronic cerebral hypoperfusion-induced cognitive dysfunction by promoting HIF-1a/VEGF mediated angiogenesis
Yi-Fang Wu, Kai-Yan Jin, Da-Peng Wang, Qi Lin, Jun Sun, Shao-Hua Su, Jian Hai
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 2022; : 102639
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Asymmetric lenticulostriate arteries in patients with moyamoya disease presenting with movement disorder: three new cases
Jiali Xu,Sijie Li,Gary B. Rajah,Wenbo Zhao,Changhong Ren,Yuchuan Ding,Qian Zhang,Xunming Ji
Neurological Research. 2020; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article